CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave performance of thin film ferroelectric varactors in the wide temperature range

Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
GigaHertz 2005, Uppsala, Sweden (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12310

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur