CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Growth, management and financing of new technology-based firms - assessing value-added contributions of firms located on and off Science Parks.

Hans Löfsten (Institutionen för industriell dynamik) ; Peter Lindelöf
Omega Vol. 30 (2002), 3, p. 143-154.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 12309

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur