CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Aeroacoustics and Performance Modeling of a Counter-Rotating Propfan

Martin Olausson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Richard Avellán (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Niklas Sörman (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Filip Rudebeck (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Proceedings of ASME Turbo Expo 2010, June 14-18, 2010, Glasgow, UK GT2010-22543, (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Propfan, Fluid dynamics, AeroacousticsDenna post skapades 2010-06-21.
CPL Pubid: 123027

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Turbomachinery Aeroacoustic Calculations using Nonlinear Methods