CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Verifying Haskell Programs Using Constructive Type Theory

Andreas Abel (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers)) ; Marcin Benke (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers)) ; Ana Bove (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers)) ; John Hughes (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Ulf Norell (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Programmeringslogik (Chalmers))
Proceedings of the 2005 ACM SIGPLAN Workshop on Haskell (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 12299