CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Science Park location and new technology-based firms in Sweden – implications for strategy and performance

Hans Löfsten (Institutionen för industriell dynamik) ; Peter Lindelöf
Small Business Economics Vol. 20 (2003), 3, p. 245-258.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 12297

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur