CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dagens och morgondagens system för klimatisering av byggnader och fordon - Sammanfattande intryck från 8th IEA Heat Pump Conference, Las Vegas

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Göteborg : Building Services Engineering, 2005. - 53 s.
[Rapport]

Nyckelord: heat pumps, conference


Intern rapport R2005:01. Report from the 19th International Congress of RefrigerationDenna post skapades 2006-01-26.
CPL Pubid: 12296

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur