CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MMIC Mixers based on a novel Zero Bias Diode

Dennis Kleen ; Andreas Ådahl (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Marino Poppe ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Håkan Janson
Proc. of GigaHertz 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 12295

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur