CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Determinants for an entrepreneurial milieu – Science Parks and business policy in growing firms

Hans Löfsten (Institutionen för industriell dynamik) ; Peter Lindelöf
Technovation Vol. 23 (2003), 1, p. 51-64.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 12294

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur