CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmepumpssystem - Teoretiska och praktiska förutsättningar

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Göteborg : Göteborg Energi, 2005.
[Rapport]

Nyckelord: heat pump, heating, cooling, building, demand, GSHP, ground-source, efficiencyDenna post skapades 2006-01-26.
CPL Pubid: 12286

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur