CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energianvändning och inomhusmiljö - Låt behovet styra inomhusklimatet! - men vi kan påverka behoven

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Elandagen (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: demand, control, ventilation, indoor climate, productivity, thermal comfort, buildingDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12282

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur