CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Free cooling in commercial buildings - Application with evaporative cooling tower and chilled beams

Bengt Bergsten (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Scanvac Newsletter 1, p. 8-9. (2005)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: free cooling, chilled beams, cooling towerDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12279

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur