CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the advantages of in-line bit interleaving

Anders Nilsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Tor Aulin (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Conference on Radio Science and Communication (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12278

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Telekommunikationsteori

Chalmers infrastruktur