CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Closed loop control of FE arm model

Jonas Östh (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Karin Brolin (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Riender Happee
IV European Conference on Computational Mechanics, May 16-21, 2010, Paris (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-06-14. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 122744

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Farkostteknik
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur