CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DISCONTINUOUS/CONTINUOUS LEAST-SQUARES FINITE ELEMENT METHODS FOR ELLIPTIC PROBLEMS

Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Mats Larson
MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES Vol. 15 (2005), 6, p. 825-842.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12274

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur