CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The community quest

Pål Castell (Institutionen för arkitektur)
Pål Castell (2010), Managing yard and togetherness: living conditions and social robustness through tenant involvement in open space management, Chalmers University of Technology, Göteborg. Part 2, Thematic Paper B, (2010)
[Kapitel]

This article is published as a ‘thematic paper’ in Castell (2010), Managing yard and togetherness: living conditions and social robustness through tenant involvement in open space management, Chalmers University of Technology, Göteborg.Denna post skapades 2010-06-13. Senast ändrad 2013-10-08.
CPL Pubid: 122738

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur

Ämnesområden

Sociologi
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur