CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainable development and social robustness

Pål Castell (Institutionen för arkitektur)
Castell, Pål (2010), Managing yard and togetherness: living conditions and social robustness through tenant involvement in open space management, Chalmers University of Technology, Göteborg Part 2, Thematic Paper A, (2010)
[Kapitel]

This article is published as a ‘thematic paper’ in Castell (2010), Managing yard and togetherness: living conditions and social robustness through tenant involvement in open space man-agement, Chalmers University of Technology, Göteborg.Denna post skapades 2010-06-13. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 122737

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig annan samhällsvetenskap
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur