CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dual frequency MIMO measurements in the 2.26-2.5 GHz band

Michail Matthaiou (Institutionen för signaler och system) ; Nina Razavi-Ghods ; David I. Laurenson ; Sana Salous
John Wiley Wireless Communications and Mobile Computing Vol. 8 (2008), 5, p. 607-614.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-13.
CPL Pubid: 122736

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur