CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Control-on-demand ventilation of premises - Implications and fluid dynamic consequences

Andreas Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Scanvac Newsletter 1, p. 8-9. (2005)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: control-on-demand ventilation, DCV, design, variable air flowDenna post skapades 2006-01-24.
CPL Pubid: 12273

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur