CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Academic versus corporate new technology-based firms in Swedish Science Parks: an analysis of performance, business networks and financing

Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik) ; Peter Lindelöf
International Journal of Technology Management Vol. 31 (2005), 3/4, p. 334-357.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 12271

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur