CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmepumpar måste inte vara en legionellarisk

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
VVS-Forum Vol. 2005-04 (2005), Teknik&Installation, p. 64-66.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: heat pump, sanitary hot water, SHW, legionella, temperatureDenna post skapades 2006-01-24.
CPL Pubid: 12270

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur