CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discontinuous Least-Squares finite element method for the Div-Curl problem

Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Mats Larson
Numerische Mathematik (0029-599X ). Vol. 101 (2005), 4, p. 601-617.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12269

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur