CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Absorbing Inlet Boundary Analysis of Rotor Wake/Stator Time Domain Computations

Martin Olausson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
16th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, 7-9 June 2010, Stockholm, Sweden AIAA-2010-3882 , (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: AeroacousticsDenna post skapades 2010-06-11. Senast ändrad 2010-12-16.
CPL Pubid: 122671

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Akustik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Turbomachinery Aeroacoustic Calculations using Nonlinear Methods