CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sleepiness and prediction of driver impairment in simulator studies using a Cox proportional hazard approach

A. Vadeby ; Å. Forsman ; G. Kecklund ; T. Åkerstedt ; David Sandberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; A. Anund
Accident Analysis and Prevention (0001-4575). Vol. 42 (2010), 3, p. 835-841.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Cox proportional hazard, Sleepiness, Driving simulator study, Blink indicators, Driving data indicatorsDenna post skapades 2010-06-11.
CPL Pubid: 122662

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur