CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Brewin applications of metabolic engineering and other strategies for process improvement in beer production

Maya P Piddocke ; Lisbeth Olsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
The encyclopedia of Industrial Biotechnology p. 481-504. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-06-11. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 122658

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur