CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of throw and compression ratio on particle shape - A full scale investigation and laboratory tests

Magnus Bengtsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Elisabeth Lee (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Carl Magnus Evertsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Minerals engineering (0892-6875). Vol. 23 (2010), 7, p. 549-557.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Rock material, Breakage characterization, Size distribution, Particle shape, Modelling, Simulation, CrusherDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-06-11. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 122652

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Materialteknik

Chalmers infrastruktur