CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electron eigen states in quantum dots revealed by temperature derivative capacitance spectroscopy

W. Jung ; G. Zaremba ; Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; M. Kaniewska
INEC 2010 - 2010 3rd International Nanoelectronics Conference, Proceedings p. 702-703. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Capacitance spectroscopy, Eigen state, Electron state, Energy state, Experimental data, Junction capacitances, Novel methods, Quantum Dot, Space charge regions, Temperature derivativesDenna post skapades 2010-06-11. Senast ändrad 2010-12-29.
CPL Pubid: 122646

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Nanovetenskap och nanoteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur