CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CARS and SHG microscopy of artificial bioengineered tissues

Annika Enejder (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Christian Brackmann (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi) ; Jan-Olof Dahlberg ; E. Vrana ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Progress in Biomedical Optics and Imaging - Proceedings of SPIE (1605-7422). Vol. 7569 (2010),
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Acetobacter xylinum, Adhesive coatings, Artificial tissues, Bioengineered tissue, Cell integration, Cellulose fiber, Exogenous growth, Functionalized, In-depth study, Macroscopic shapes, Material characteristics, Multi-modal, Network characteristics, Nonlinear microscopy, Scaffold morphology, Smooth muscle cells, Tissue scaffoldsDenna post skapades 2010-06-11. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 122642

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär mikroskopi (2008-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur