CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LES and DES of high Reynolds Number Wall Bounded Flows

Tobias Persson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Mattias Liefvendahl ; Christer Fureby (Extern ; Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik)
44th AIAA Aerospace Science Meeting and Exhibit Vol. 2006 (2006), 0904,
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-01-15.
CPL Pubid: 12263

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur