CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A posteriori error estimates for the adaptivity technique for the Tikhonov functional and global convergence for a coefficient inverse problem

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; M. V. Klibanov
Inverse Problems (0266-5611). Vol. 26 (2010), 4, p. (Article Number: 045012).
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A synthesis of a globally convergent numerical method for a coefficient inverse problem and the adaptivity technique is presented. First, the globally convergent method provides a good approximation for the unknown coefficient. Next, this approximation is refined via the adaptivity technique. The analytical effort is focused on a posteriori error estimates for the adaptivity. A numerical test is presented.Denna post skapades 2010-06-10.
CPL Pubid: 122621

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur