CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental hostility, strategic orientation and the importance of management accounting – empirical analysis of new technology-based firms

Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik) ; Peter Lindelöf
Technovation Vol. 25 (2005), 7, p. 725-738.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 12261

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell dynamik (2005-2006)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur