CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A novel model for simulation of RF oscillator phase noise

S. Yousefi ; Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Dan Kuylenstierna (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
2010 IEEE Radio and Wireless Symposium, RWW 2010 - Paper Digest p. 428-431. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Gaussian process, Jitter, Phase noise, RF oscillator, Wiener processDenna post skapades 2010-06-10. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 122608

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur