CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimization of stiffness for isotropic conductive adhesives

C. Fu ; Si Chen ; Pär Berggren ; Q. Fan ; W. Du ; B. Ganesh ; Johan Liu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
2010 International Symposium on Advanced Packaging Materials: Microtech, APM '10 p. 29-33. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Flexibilization and stiffness, Isotropic Conductive Adhesives (ICAs)Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-06-10. Senast ändrad 2014-03-21.
CPL Pubid: 122605

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Fysik
Funktionella material

Chalmers infrastruktur