CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A European infrastructure for fusion simulations

Pär Strand (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori) ; I. Campos Plasencia ; B. Guillerminet ; F. Imbeaux ; M. Haefele ; E. Sonnendrucker ; R. Coelho ; J.M. Cela ; A. Soba ; D. Coster ; A. Jackson ; L. G. Eriksson ; J. Westerholm ; F. Iannone ; M. Plociennik ; M. Owsiak ; G. Manduchi
Proceedings of the 18th Euromicro Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing, PDP 2010 p. 460-467. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: EUFORIA, Fusion, GRID, HPC, Integrated modelling, ITER, ITMDenna post skapades 2010-06-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 122591

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Transportteori (2005-2010)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur