CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An emacs-interface for type directed support constructing proofs and programs

Catarina Coquand (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Makoto Takeyama ; Dan Synek
ENTCS (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12258

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Datalogi

Chalmers infrastruktur