CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Grain Boundary Microstructure of La0.67Sr0.33MnO3 thin films grown on SrTiO3 Bicrystal

Tomas Liljenfors (Institutionen för teknisk fysik) ; Robert Gunnarsson (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Zdravko Ivanov (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Eva Olsson (Institutionen för teknisk fysik)
SCANDEM 2003, Oslo, Norway (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 12257

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur