CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of the viscous flow around submarine hulls

Rickard Bensow (Institutionen för marin teknik, Hydromekanik) ; Tobias Persson (Institutionen för marin teknik, Hydromekanik) ; Christer Fureby ; Urban Svennberg ; Niklas Alin
Proceedings for 25th Symposium on Naval Hydrodynamics (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12256

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik, Hydromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur