CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proximity as a resource base for competitive advantage – university–industry links for technology transfer

Hans Löfsten (Institutionen för industriell dynamik) ; Peter Lindelöf
Journal of Technology Transfer Vol. 29 (2004), 3/4, p. 311-326.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 12255

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur