CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Take-Up Functions - Data Analysis Plan. Deliverable 4.7.1. in the TeleFOT project

MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Hanna Jonsson ; Andrew May
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 85 s.
[Rapport]

Nyckelord: field operational test, traffic, ADAS, user uptake, acceptance, adoption, data analysisDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-06-09. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 122540