CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scale Similarity Revisited in LES

Christer Fureby (Extern ; Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Tobias Persson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik)
Proceedings for 4th Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 12254

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur