CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A MIMO channel model based on the Nakagami-faded spatial eigenmodes

Michail Matthaiou (Institutionen för signaler och system) ; David I. Laurenson ; John S. Thompson
IEEE Transactions on Antennas and Propagation Vol. 56 (2008), 5, p. 1494-1497.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-09.
CPL Pubid: 122526

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur