CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two-parameter Nyquist pulses with better performance

Stylianos D. Assimonis ; Michail Matthaiou (Institutionen för signaler och system) ; George K. Karagiannidis
IEEE Communications Letters Vol. 12 (2008), 11, p. 807-809.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-09.
CPL Pubid: 122524

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur