CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detailed characterisation of an indoor MIMO channel in the double directional spatial domain

Michail Matthaiou (Institutionen för signaler och system) ; David I. Laurenson ; John S. Thompson
IET Microwaves, Antennas and Propagation (1751-8725). Vol. 3 (2009), 2, p. 205-213.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-09. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 122522

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur