CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On analytical derivations of the condition number distributions of dual non-central Wishart matrices

Michail Matthaiou (Institutionen för signaler och system) ; David I. Laurenson ; Cheng-Xiang Wang
IEEE Transactions on Wireless Communications (1536-1276). Vol. 6 (2009), 3, p. 1212-1217.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-09. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 122521

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur