CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Grain Boundary Microstructure of epitaxial La1-xSrxMnO3 (x=1/3) Films on SrTiO3 Bicrystal Substrates

Tomas Liljenfors (Institutionen för teknisk fysik) ; Robert Gunnarsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Zdravko Ivanov (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Eva Olsson (Institutionen för teknisk fysik)
Microscopy and Microanalysis Conference, August 2004, Savannah USA (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-11-27.
CPL Pubid: 12252

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur