CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rejection method for generating Nakagami-m independent deviates

Michail Matthaiou (Institutionen för signaler och system) ; David I. Laurenson
IET Electronics Letters Vol. 43 (2007), 25, p. 1474-1475.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-09.
CPL Pubid: 122519

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur