CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arsenic Contamination After Wood Impregnation: Speciation, Sorption and Leaching

Emma Johansson ; Kristine Ek ; Malin Norin ; Ann-Margret Strömvall (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik ; FRIST kompetenscentrum )
Highway and Urban Environment: Proceedings of the 9th Highway and Urban Environment symposium (Alliance for Global Sustainability Bookseries Science and Technology: Tools for Sustainable Development. Vol 17) p. 287-297. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: BEHAVIOR, SOILS, SITEDenna post skapades 2010-06-09. Senast ändrad 2017-06-27.
CPL Pubid: 122515

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)
FRIST kompetenscentrum

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur