CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ergodic capacity upper bound for dual MIMO Ricean systems: Simplified derivation and asymptotic tightness

Michail Matthaiou (Institutionen för signaler och system) ; Yannis Kopsinis ; David I. Laurenson ; Akbar M. Sayeed
IEEE Transactions on Communications (1558-0857). Vol. 57 (2009), 12, p. 3589-3596.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-06-09. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 122511

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur