CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nanoplasmonic Structures for Biosensing Applications

Tomas Rindzevicius (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - viii, 38 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: surface plasmons, nanostructures, surface-enhancement, biosensing, biorecognitionDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-01-13.
CPL Pubid: 12251

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-10-19
Tid:
Lokal: