CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microbial Contaminants Removal in a Stormwater Pond

Thomas J. R. Pettersson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik) ; Johan Åström (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
Highway and Urban Environment: Proceedings of the 9th Highway and Urban Environment symposium. (Alliance for Global Sustainability Bookseries Science and Technology: Tools for Sustainable Development. Vol 17) p. 177-185. (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: CONSTRUCTED WETLANDS, FECAL CONTAMINATION, WATER, RNA, COLIPHAGES, SURVIVAL, URBANDenna post skapades 2010-06-09. Senast ändrad 2010-06-09.
CPL Pubid: 122507

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Vattenteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur