CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effektivitetsmått för byggsektorn - mätfrågor

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Samhällsbyggaren (2000-2408). Vol. 2010 (2010), 3, p. 42-44.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nyckelord: effektivitet produktivitet byggverksamhetDenna post skapades 2010-06-09. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 122505

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi
Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur